Títeres Pío

Pío

Para Caramuxo Teatro, 2011.
Deseño das personaxes da obra de títeres Pío.

Xara

Barro e témpera

Pío

Barro e témpera

Pío e Xara

Un dos bocetos previos á escultura

Pío e Xara

Outro dos bocetos

A toupa

Barro e témpera

A toupa (detalle)

Barro e témpera

A toupa

Boceto previo

Os irmáns coello

Boceto previo

A serpe

Un dos bocetos previos

O buitre

Un dos bocetos previos

Unha escena da obra

Juan e Laura manipulando as versións finais do buitre e Pío
realizadas en gomaespuma por Marcelo Fernández