Contacto

Funciona con Indexhibit

Pío

Para Caramuxo Teatro, 2011.
Deseño das personaxes da obra de títeres Pío.

Xara

Barro e témpera

 
Pío

Barro e témpera

 
Pío e Xara

Un dos bocetos previos á escultura

 
Pío e Xara

Outro dos bocetos

 
A toupa

Barro e témpera

 
A toupa (detalle)

Barro e témpera

 
A toupa

Boceto previo

 
Os irmáns coello

Boceto previo

 
A serpe

Un dos bocetos previos

 
O buitre

Un dos bocetos previos

 
Unha escena da obra

Juan e Laura manipulando as versións finais do buitre e Pío
realizadas en gomaespuma por Marcelo Fernández