Fábula galénica

Fábula galénica

Texto teatral de Inacio.
Baía Edicións, A Coruña, 2011.
Cuberta

Tinta china e cor dixital

Don Cardo enervado
Durmindo
Tía Lola e Daniel
Daniel e a auga
Títere de Don Cardo

Fíxoo Luchi, de Fantoches Baj