Teatro Buxiganga

Proxecto teatral Buxiganga

Campaña de colaboración da Deputación de Lugo co teatro afeccionado da provincia.

Demo

Personaxe para a campaña de 2014.
Tomado de Os vellos non deben de namorarse.
Tinta china e dixital.

Don Ramón

Personaxe para a campaña de 2014.
Tomado de Os vellos non deben de namorarse.
Tinta china e dixital.

Castelao

Personaxe para a campaña de 2014.
Tinta china e dixital.

Porco

Personaxe para a campaña de 2014.
Tomado de Os vellos non deben de namorarse.
Tinta china e dixital.

Cartel da campaña do 2014

Tinta china e dixital.

Guerreiro

Personaxe para a campaña de 2012.
Tinta china e dixital.

Mimo

Personaxe para a campaña de 2012.
Tinta china e dixital.

Cartel da campaña do 2012

Tinta china e dixital.