Bebé, Do re mi

Bebé e Dó re mi

Para a colección Do berce á lúa.
Textos de Antonio Rubio.
Kalandraka Editora, 2022.