Modernism and...

Modernism & postmodernism in the english short story

Cartel para o seminario Modernismo e posmodernismo no relato curto inglés,
Universidade de Santiago de Compostela, octubre de 2010.

Versión primeira
Versión final