Contacto

Funciona con Indexhibit

Cousas de animais e algo máis

Textos de Avelino Pousa Antelo.
Edita Concelllo de Teo, 2010. (Edición non venal.)

Pitos e galiñas

Barro e témpera

 
Lebres

Barro e témpera

 
O poste reverdecido

Barro e témpera

 
Burros

Barro e témpera