Cousas de animais

Cousas de animais e algo máis

Textos de Avelino Pousa Antelo.
Edita Concelllo de Teo, 2010. (Edición non venal.)
Pitos e galiñas

Barro e témpera

Lebres
Burros