Contacto

Funciona con Indexhibit

No país do vento

Libro-disco de Charo Pita.
Editorial Galaxia, Vigo, 2018.

No país do vento
Todos queren ser
En cáscara de noz
Cantiga da anoitecida
Gardas finais