Contacto

Funciona con Indexhibit

Ilustración para o Bulevar do Papagaio

Imaxe de homenaxe do barrio do Papagaio de A Coruña á Torre de Hércules
con motivo da candidatura da Torre a formar parte do Patrimonio da Humanidade.

Lona de 6 x 9 m. Xuño de 2008. Ver ampliada.

Arte final

Tinta e dixital, 6x9 m.

Boceto

Lápiz

A lona colocada

Praza do Papagaio, A Coruña

A lona colocada

Praza do Papagaio, A Coruña