Funciona con Indexhibit

Etiquetas para Estrella Galicia


Para a colección de 110 etiquetas conmemotativas do 110 aniversario da empresa. Verán de 2016.

Operarios paleando malta

Tinta china e dixital.