Funciona con Indexhibit

Proxecto teatral Buxiganga


Campaña de colaboración da Deputación de Lugo co teatro afeccionado da provincia.

Demo

Personaxe para a campaña de 2014.
Tomado de Os vellos non deben de namorarse.
Tinta china e dixital.