Funciona con Indexhibit

Ilustración para o Bulevar do Papagaio


Lona de 6 x 9 m. A Coruña, xuño de 2008. Ubicación. Ver ampliada.
Encargo de realización dunha imaxe homenaxe do barrio do Papagaio á Torre de Hércules,
e que simbolizara tamén o seu apoio á candidatura desta para formar parte do Patrimonio da Humanidade.

Arte final

Tinta e dixital, 6x9 m.

 
Boceto

Lápiz

 
A lona colocada, 1

Praza do papagaio, A Coruña

 
A lona colocada, 2

Praza do papagaio, A Coruña