Funciona con Indexhibit

Sabela e as zocas máxicas


Texto de Lorena Croques, Mª José del Río e Miriam Sedes.
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2014.
Forma parte dos recursos educativos elaborados polo Proxectoterra para Educación Infantil.

Como explican na web do COAG, "Da casa á escola é a idea que articula as tres historias deste conto.
Un achegamento multisensorial e emocional/afectivo ao espazo vivido, que faga máis rica a construción
mental que nestas idades temperás se está a facer dos tres ámbitos máis significativos na vida dos cativos:
a casa, a escola e o camiño que percorren todos os días dunha á outra. Tres ámbitos: o privado, o social
e o público, que estarán presentes ao longo das nosas vidas e que xa estamos a construír desde pequenos."

Chega á vila.

Tinta china e cor dixital.